• Công xuất loa: 18W
• Dung lượng Pin: 1.200mA, 7,4V
• Nguồn sạc: DC 9V, 1A
• Tần số: 90Hz~18KHz
• Thời gian sạc: 3h đến 5h
• Kích thước sản phẩm: 98x88x43mm
• Trọng lượng: 224g
Giá bán: Liên hệ
• Công xuất loa: 20W
• Dung lượng Pin: 1.200mA, 7,4V
• Nguồn sạc: DC 9V, 1A
• Tần số: 90Hz~18KHz
• Thời gian sạc: 3h đến 5h
• Kích thước sản phẩm: 98x88x43mm
• Trọng lượng: 221g
Giá bán: Liên hệ
Công suất: 12W
Sạc điện áp: DC 5V, 500mA 3.
Dung lượng Pin (Lithium): 2200mA
Thời gian làm việc: 15 ~ 20 giờ (chế độ âm nhạc), 25 ~ 30 giờ (chế độ micro)
Thời gian sạc: 3 ~ 5 giờ
Kích thước sản phẩm: 120 * 92 *...
Giá bán: Liên hệ

Sản phẩm xem nhiều nhất

• Công xuất loa: 20W
• Dung lượng Pin: 1.200mA, 7,4V
• Nguồn sạc: DC 9V, 1A
• Tần số: 90Hz~18KHz
• Thời gian sạc: 3h đến 5h
• Kích thước sản phẩm: 98x88x43mm
• Trọng lượng: 221g
• Công xuất loa: 18W
• Dung lượng Pin: 1.200mA, 7,4V
• Nguồn sạc: DC 9V, 1A
• Tần số: 90Hz~18KHz
• Thời gian sạc: 3h đến 5h
• Kích thước sản phẩm: 98x88x43mm
• Trọng lượng: 224g
Công suất: 12W
Sạc điện áp: DC 5V, 500mA 3.
Dung lượng Pin (Lithium): 2200mA
Thời gian làm việc: 15 ~ 20 giờ (chế độ âm nhạc), 25 ~ 30 giờ (chế độ micro)
Thời gian sạc: 3 ~ 5 giờ
Kích thước sản phẩm: 120 * 92 *...