Sản phẩmTRỢ GIẢNG, LOA KÉO
Bass: 40cm ( x 2 )
Công suất: 880W
Thời lượng pin: 4 – 8 giờ
Nguồn điện: 220V/50Hz hoặc bình ắc quy 12V-20Ah
Kích thước: 45 x 37 x 111 (cm)
Trọng lượng: 39 KG
Bảo hành: 12 tháng
Giá bán: 8.500.000 VNĐ
Công suất : 360 W
Bass: 25 cm
Kích thước: 32 x 26 x 56 cm
Trọng lượng: 16 kg
Thời lượng pin: 4 – 8 giờ
Nguồn điện: 220V hoặc bình ắc quy 12V
Bảo hành: 6 tháng
Giá bán: 3.500.000 VNĐ
Model : Mitsunal M50
Công suất : 300 W
Bass : 25 cm
Kích thước : 32 x 56 x 30 cm
Trọng lượng : 16 kg
Thời lượng pin: 4 – 8 giờ
Nguồn điện: 220V hoặc bình ắc quy 12V
...
Giá bán: 3.400.000 VNĐ
Công suấ: 480 W
Bass: 40 cm
Kích thước: 32 x 56 x 30 cm
Trọng lượng: 16 kg
Thời lượng pin: 4 – 8 giờ
Nguồn điện: 220V hoặc bình ắc quy 12V
Bảo hành: 6 tháng
Giá bán: 3.300.000 VNĐ
Công suất: 420 W
Bass: 30 cm
Kích thước: 37 x 61 x 29 cm
Trọng lượng: 20 kg
Thời lượng pin: 4 – 8 giờ
Nguồn điện: 220V hoặc bình ắc quy 12V
Bảo hành: 6 tháng
Giá bán: 3.800.000 VNĐ
Công suất : 300 W
Bass : 25 cm
Kích thước : 34 x 57 x 27 cm
Trọng lượng : 15 kg
Giá bán: 3.350.000 VNĐ
Công suất : 400W
Bass : 25 cm
Trọng lượng: 25 KG
Kích thước: 34 x 56 x 27 cm
Bảo hành kỹ thuật: 6 tháng
Giá bán: 3.250.000 VNĐ
Công suất: 360W
Bass: 30 cm
Thời lượng pin: 4 – 8 giờ
Kích thước 35x57x33cm
Trọng lượng: 10 KG
Giá bán: 2.700.000 VNĐ
Công suất : 120W
Bass : 20 cm
Kích thước : 26 x 23 x 43 cm
Trọng lượng : 5 KG
Bảo hành : 6 tháng
Giá bán: 1.950.000 VNĐ

Sản phẩm xem nhiều nhất

Công suất : 360 W
Bass: 25 cm
Kích thước: 32 x 26 x 56 cm
Trọng lượng: 16 kg
Thời lượng pin: 4 – 8 giờ
Nguồn điện: 220V hoặc bình ắc quy 12V
Bảo hành: 6 tháng
Model : Mitsunal M50
Công suất : 300 W
Bass : 25 cm
Kích thước : 32 x 56 x 30 cm
Trọng lượng : 16 kg
Thời lượng pin: 4 – 8 giờ
Nguồn điện: 220V hoặc bình ắc quy 12V
...
Công suất : 400W
Bass : 25 cm
Trọng lượng: 25 KG
Kích thước: 34 x 56 x 27 cm
Bảo hành kỹ thuật: 6 tháng
Công suất: 360W
Bass: 30 cm
Thời lượng pin: 4 – 8 giờ
Kích thước 35x57x33cm
Trọng lượng: 10 KG