Sản phẩmMÀN CHIẾU
Kích thước: 1m78x1m78
Tỷ lệ: 1:1
Chất liệu: Matte white
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 12 tháng
Giá bán: Liên hệ
Kích thước: 3m05 x 2m29
Tỷ lệ: 4:3
Chất liệu: Matte white
Chỉnh độ cao bằng chốt hãm
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 12 tháng
Giá bán: Liên hệ
Kích thước: 2m13 x 2m13
Chất liệu: Matte white
Chỉnh độ cao bằng nắm nhựa
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 12 tháng
Giá bán: Liên hệ
Kích thước: 1m78x1m78
Chất liệu: Matte white
Chỉnh độ cao bằng nắm nhựa
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 12 tháng
Giá bán: Liên hệ
Kích thước: 2m44 x 2m44
Tỷ lệ: 1:1
Chất liệu: Matte white
Chỉnh độ cao bằng chốt hãm
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 12 tháng
Giá bán: Liên hệ
Trang 3/3
1 2 3

Sản phẩm xem nhiều nhất

Kích thước: 4m07 x 3m05
Tỷ lệ: 4:3
Chất liệu: Matte white
Sử dụng motor điện
Điều khiển từ xa
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 12 tháng
Kích thước: 1m78x1m78
Tỷ lệ: 1:1
Chất liệu: Matte white
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 12 tháng
Kích thước: 6m10 x 4m57
Tỷ lệ: 4:3
Chất liệu: Matte white
Sử dụng motor điện
Điều khiển từ xa
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 12 tháng
Kích thước: 9m14 x 6m86
Tỷ lệ: 4:3
Chất liệu: Matte white
Sử dụng motor điện
Điều khiển từ xa
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 12 tháng